25.06.2019. 21:32
INBOX SK s.r.o., internetové služby, marketing, projektový manažment
nájdete nás aj

www.inbox.sk

Internet

Projekty s pridanou hodnotou

V súčasnoti predstavujú aplikácie pridanú hodnotu vašich stránok. Užívatelia hľadajú rôzne možnosti ako získať z internetu nielen infomácie, ale aj možnosť realizovať rôzne výpočty, transakcie a špecializované hľadania. Tvoríme nielen aplikácie, ktoré sú určené návštevníkom vašich stránok, ale mnohé aplikácie sa využívajú aj vo vnútrofiremnom prostredí. Vyvíjame aj zložité aplikácie, ktoré využívajú vlastné dáta v itenrakcii s užívateľskými požiadavkami. Poradíme vám, ako vytvoriť aplikácie čo najefektívnejšie, aby predstavovali investíciu s krátkou návratnosťou.
Okrem klasických serverových aplikácií vytvárame aj Desktopové programy pre operačný systém Microsoft Windows (programovací jazyk C++), prípadne pre iné operačné systémy (Java).