19.01.2022. 06:49
INBOX SK s.r.o., internetové služby, marketing, projektový manažment
nájdete nás aj

www.inbox.sk

Internet

Hlavnou náplňou firmy je tvorba Internetových aplikácií. Sedem programátorov vytvára aplikácie pre našich klientov alebo vyvíjajú vlastné programy pre potreby firmy. Používame technológie: PHP, CSS, MySQL databázy, rôzne verzie CMS, Nette Framework, JAVA, desktopové aplikácie a podobne. Vývojári majú tiež aj HW podporu. Prevádzkujeme 8 serverov, ktoré sa starajú o ľahký chod aplikácií a umožňujú nám poskytovať spoľahlivé a bezpečné služby.

Projekty s pridanou hodnotou

V súčasnoti predstavujú aplikácie pridanú hodnotu vašich stránok. Užívatelia hľadajú rôzne možnosti ako získať z internetu nielen infomácie, ale aj možnosť realizovať rôzne výpočty, transakcie a špecializované hľadania. Tvoríme nielen aplikácie, ktoré sú určené návštevníkom vašich stránok, ale mnohé aplikácie sa využívajú aj vo vnútrofiremnom prostredí. Vyvíjame aj zložité aplikácie, ktoré využívajú vlastné dáta v itenrakcii s užívateľskými požiadavkami. Poradíme vám, ako vytvoriť aplikácie čo najefektívnejšie, aby predstavovali investíciu s krátkou návratnosťou.
Okrem klasických serverových aplikácií vytvárame aj Desktopové programy pre operačný systém Microsoft Windows (programovací jazyk C++), prípadne pre iné operačné systémy (Java).