07.05.2021. 12:47
INBOX SK s.r.o., internetové služby, marketing, projektový manažment
nájdete nás aj

www.inbox.sk

Manažment

Riadenie projektov podľa niektorej z metodík predstavuje aktivity, ktoré podstatne zvašujú šance projektu na úspech. Takisto platí úmera, že čím je projekt väčší (hlavne finančne), tým dôslednejšie musia byť uplatňované nástroje projektového manažmentu. Oblasťou riadenia projektov sa zaoberáme hlavne preto, že sami realizujeme viaceré projekty a bez dôsledného riadenia by sme riskovali premrhanie investovaných prostriedkov.

Strategické riadenie firiem, plánovanie na niekoľko rokov

 

Agilné riadenie projektov

Posledné desaťročie ukázalo veľký význam agility pri riadení projektov. Agilné metódy riadenia začínajú získavať stále väčšiu obľubu nielen kvôli svojej jednoduchosti, ale hlavne kvôli tomu, že tieto metódy kopírujú prirodzené spôsoby ľudského správania a v niektorých oblastiach vykazujú oveľa väčšiu úspešnosť, ako klasické metódy. Medzi najrozšírenejšie patria Scrum, DSDM Atern (Agile management od APMG),  Extreme programing, Data modeling, Lean Kanban a podobne.