26.02.2021. 21:21
INBOX SK s.r.o., internetové služby, marketing, projektový manažment
nájdete nás aj

www.inbox.sk

Manažment

Riadenie projektov podľa niektorej z metodík predstavuje aktivity, ktoré podstatne zvašujú šance projektu na úspech. Takisto platí úmera, že čím je projekt väčší (hlavne finančne), tým dôslednejšie musia byť uplatňované nástroje projektového manažmentu. Oblasťou riadenia projektov sa zaoberáme hlavne preto, že sami realizujeme viaceré projekty a bez dôsledného riadenia by sme riskovali premrhanie investovaných prostriedkov.

Školenie a poradenstvo Scrum

Scrum je majpoužívanejší agilný spôsob riadenia a v súčasnosti sa začína pomerne rýchlo uplatňovať aj na Slovensku. Firmá, ktoré sa rozhodnú aplikovať agilné princípy do riadenia poradíme najvhodnejší spôsob (nielen Scrum, máme skúsenosti aj s PMI-ACP, DSDM, PRINCE2-Agile a Six Sigma).

V pravidelných intervaloch organizujeme aj verjné alebo vnútrofiremné kurzy Scrum. Najžiadanejšie je školenie a certifikácia Scrum Master.