26.02.2021. 21:55
INBOX SK s.r.o., internetové služby, marketing, projektový manažment
nájdete nás aj

www.inbox.sk

Manažment

Riadenie projektov podľa niektorej z metodík predstavuje aktivity, ktoré podstatne zvašujú šance projektu na úspech. Takisto platí úmera, že čím je projekt väčší (hlavne finančne), tým dôslednejšie musia byť uplatňované nástroje projektového manažmentu. Oblasťou riadenia projektov sa zaoberáme hlavne preto, že sami realizujeme viaceré projekty a bez dôsledného riadenia by sme riskovali premrhanie investovaných prostriedkov.

Metodika riadenia projektov PRINCE2®

Pri zvažovaní jednotlivých metodík projektovému manažmentu sme sa jednoznačne priklonili k metodike PRINCE2®. Je to nielen metodika, ktorá pochádza z európskeho prostredia (väčšina iných metodík má svoje korene v USA), ale je uznávaná aj Európskou komisiou a slevenskou štátnou správou ako metodológia riadenia projektov v štátnej správe. Projektový manažment PRINCE2® je možné použiť nielen pre veľké (milónové) projekty, ale mnohé pricípy, procesy a témy je možné uplatniť aj v menších projektoch za desaťtisíce EUR.

Školenia realizujeme na všetky úrovne certifikátov, hlavne na PRINCE2® Foundation a Practitioner, ale ralizujeme aj školenia PRINCE2® šité na mieru našich zákazníkov. Pri školeniach sa snažíme vyžívať príklady z vlastnej praxe našich študentov, takže školenie je atraktívnejšie a ľahšie sa zapamätá. Skúšku PRINCE2® Foundation a Practitioner je možné vykonať aj v jednom týždni. Školenie v tomto prípade trvá 5 dní.

Okrem štandardných denných školení PRINCE2® poskytujeme aj diaľkové školenie a školenie typu eLearning. Pri obidvoch typoch školenia sa metodiku PRINCE2® učíte doma a u nás sa zúčastníte iba skúšky. Od roku 2013 je možné realizovať aj skúšku elektronicky. Pre záujemcov, ktorí sa chcú dozvedieť o metodike viac, ale nepotrebujú certifikát PRINCE2®, poskytujeme kompletný video-kurz a slovensko-anglický manuál ku kurzu. Detaily nájdete na stránke www.prince-2.sk.