19.01.2022. 08:39
INBOX SK s.r.o., internetové služby, marketing, projektový manažment
nájdete nás aj

www.inbox.sk

Manažment

Riadenie projektov podľa niektorej z metodík predstavuje aktivity, ktoré podstatne zvašujú šance projektu na úspech. Takisto platí úmera, že čím je projekt väčší (hlavne finančne), tým dôslednejšie musia byť uplatňované nástroje projektového manažmentu. Oblasťou riadenia projektov sa zaoberáme hlavne preto, že sami realizujeme viaceré projekty a bez dôsledného riadenia by sme riskovali premrhanie investovaných prostriedkov.

Riadenie-projektov, projektový manažment

 

Projektový manažment v prostredí IT

Na všetky väčšie projekty, ktoré realizujeme vo firme INBOX SK s.r.o. sa snažíme uplatňovať nástroje projektového manažmentu. Samozrejme, nasadzovanie nástrojov projektového manažmentu je tým dôležitejšie, čím je projekt väčší, teda čím viac premrhaných prostriedkov by predstavovalo jeho zlyhanie. Nepriek tomu, že na riadenie projektov sa zvyčajne vyčleňuje rozpočet 5-8% z celkového rozpočtu projektu, mnohé projekty výrazne podceňujú potrebu riadenia a zvyšujú rizoko, že projekt nedosiahne vytýčené ciele. Niektoré projekty z oblasti IT sú "vývojového typu", čo kladie zvýšené nároky na ich riadenie, pretože na začiatku projektu nemusí byť známa dĺžka projektu, rozpočet a ani potrené zdroje. Výsledkom dôslednej práce projektového riadenia je niekoľko úspešne zrealizovaných projektov, na ktorých sme overili teoretické znalosti v praxi.