26.02.2021. 21:32
INBOX SK s.r.o., internetové služby, marketing, projektový manažment
nájdete nás aj

www.inbox.sk

Manažment

Riadenie projektov podľa niektorej z metodík predstavuje aktivity, ktoré podstatne zvašujú šance projektu na úspech. Takisto platí úmera, že čím je projekt väčší (hlavne finančne), tým dôslednejšie musia byť uplatňované nástroje projektového manažmentu. Oblasťou riadenia projektov sa zaoberáme hlavne preto, že sami realizujeme viaceré projekty a bez dôsledného riadenia by sme riskovali premrhanie investovaných prostriedkov.

Školenia PRINCE2® a Scrum

INBOX SK je Autorizovanou školiacou agentúrou pre školenia PRINCE2® aj pre školenia Scrum a Agile. Od roku 2010 sme vyškolili stovky manažérov, ktorí sa zúčastnili školenia PRINCE2® Foundation, Practitioner, Scrum Master, Scrum Developer a Scrum Product Owner.  Medzi najúspešnejšie patrí školenie PRINCE2® Foundation, pričom najväčšiu obľubu získali video-kurzy PRINCE2®, ktoré môžu byť vložené aj do firemných Intranetov.

Školenia a kurzy Scrum na všetky úrovne (s certifikátmi Scrum Master Certified- SMC, Scrum Product Owner Certified - SPOC a Scrum Developer Cerrified - SDC) školíme ako otvorené alebo vnútrofiremné kurzy. Krátka ukážka školenia scrum.

Poskytujeme aj e-learningový kurz projektového manažmentu pre pracovníkov, ktorí nemajú čas na celodenné školenie. E-learningový kurz má podobné členenie ako prezenčný kurz PRINCE2® aleo Scrum, len materiály sú upravené svojmu účelu. Ak si chcete prečítať viac o jednotlivých typoch projektového riadenia, stiahnite si eBooky na www.project-academy.com.