07.05.2021. 12:55
INBOX SK s.r.o., internetové služby, marketing, projektový manažment
nájdete nás aj

www.inbox.sk

Marketing

V novom desaťročí je stále viac badateľný presun Marketingových aktivít z Off-line médií na Internet. Je to nielen celosvetový trend, ale Internetový marketing prináša so sebou niekoľko nesporných výhod, ktoré tvoria pridanú hodnotu. Internetový marketing aplikujeme nielen na vlastné projekty, ale svoje služby ponúkame aj firmám, pre ktoré realizujeme Marketingové kampane. Takisto ponúkame poradenstvo v oblasti Internetového marketingu a realizujeme aj školenia.

Public relations a blogy na Internete

 

Aby sa o vás písalo...

Neoddeliteľnou súčasťou marketingu je aj publikovanie PR článkov a tvorba blogov. Toto nie je jednoduchý proces a vyžaduje poznať fundovane oblať podnikania, aby bolo možné napísať PR článok alebo blog. Je to jedna z foriem, prostredníctvom ktorej je možné propagovať firmu, internetovú stránku alebo službu. Môžeme vytvárať Blogy a články za Vás alebo môžeme upravovať články, ktoré si napíšete sami. Tieto činnosti súvisia aj aktivitou "Copywriting", ktorá v sebe predstavuje tvorbu textov na Internetové stránky vašej firmy s ohľadom na publikum, ktoré bude stránky čítať a aj s ohľadom na optimalizáciu vašich stránok pre vyhľadávače. V súčasnosti sme založili úspešný blog.zbohatni.eu