07.05.2021. 12:08
INBOX SK s.r.o., internetové služby, marketing, projektový manažment
nájdete nás aj

www.inbox.sk

Marketing

V novom desaťročí je stále viac badateľný presun Marketingových aktivít z Off-line médií na Internet. Je to nielen celosvetový trend, ale Internetový marketing prináša so sebou niekoľko nesporných výhod, ktoré tvoria pridanú hodnotu. Internetový marketing aplikujeme nielen na vlastné projekty, ale svoje služby ponúkame aj firmám, pre ktoré realizujeme Marketingové kampane. Takisto ponúkame poradenstvo v oblasti Internetového marketingu a realizujeme aj školenia.

Kontrola nad Emailovými kampaniami

Email marketing patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce oblasti Direkt marketingu. Ponúka možnosť hromadného rozosielania Emailov, monitorovanie ich doručenia a zaznamenania každého kliku prijímateľa. Je to vynikajúci nástroj pre Internetových pracovníkov poskytujúci spätnú väzbu o úspešnosti Emailových kampaní. Namiesto štandardných Emailov sa rozposielajú Newslettre, ktoré predstavujú grafickou formou podané informácie. Podľa výskumov marketingových inštitúcií sa každé EURO investované do Email marketingových kampaní vráti minimálne 50 násobne.
Pre uľahčenie komunikácie s našimi partnermi sme vytvorili Software pre Email Marketing ktorý bezplatne ponúkame aj všetkým záujemcom na Internete.