26.02.2021. 21:27
INBOX SK s.r.o., internetové služby, marketing, projektový manažment
nájdete nás aj

www.inbox.sk

Marketing

V novom desaťročí je stále viac badateľný presun Marketingových aktivít z Off-line médií na Internet. Je to nielen celosvetový trend, ale Internetový marketing prináša so sebou niekoľko nesporných výhod, ktoré tvoria pridanú hodnotu. Internetový marketing aplikujeme nielen na vlastné projekty, ale svoje služby ponúkame aj firmám, pre ktoré realizujeme Marketingové kampane. Takisto ponúkame poradenstvo v oblasti Internetového marketingu a realizujeme aj školenia.

Aplikácie pre Facebook

 

Facebook a sociálne siete

Hoci sa mnoho užívateľov snaží ignorovať Facebook ako nástroj vlastnej prezentácie, firmy sa musia zmieriť s tým, že bez prítomnosti na Facebooku strácajú veľké množstvo potencionálnych zákazníkov. Marketing na sociálnych sieťach zažíva v posledných rokoch veľký rozmach. Zároveň dochádza k zmene prostredia a je potrebné neustále sledovať nové trendy, aby sa čo najlepšie využil potenciál sociálnych sietí.