19.01.2022. 08:39
INBOX SK s.r.o., internetové služby, marketing, projektový manažment
nájdete nás aj

www.inbox.sk

Marketing

V novom desaťročí je stále viac badateľný presun Marketingových aktivít z Off-line médií na Internet. Je to nielen celosvetový trend, ale Internetový marketing prináša so sebou niekoľko nesporných výhod, ktoré tvoria pridanú hodnotu. Internetový marketing aplikujeme nielen na vlastné projekty, ale svoje služby ponúkame aj firmám, pre ktoré realizujeme Marketingové kampane. Takisto ponúkame poradenstvo v oblasti Internetového marketingu a realizujeme aj školenia.

Realizovanie marketingových kampaní

 

Marketingové kampane na Internete

Internetový marketing v sebe zahŕňa marketingový mix pokrývajúce rôzne oblasti marketingu. Pred začatím akejkoľvek marketingovej kampane je potrebné dôkladne premyslieť použité nástroje, cieľové publikum, stratégiu kampaní a samozrejme poznať rozpočet. Súčaťou marketingových kampaní je totiž aj reklama na Internete vo forme Bannerov (odporúčaná len pre PR), PPC reklama, kontextová reklama, reklama na Facebooku alebo iný druh reklamy. Poradíme vám ako čo najefektívnejšie zrealizovať marketingové kampane, ako merať ich efektivitu a ako ich previazať s inými aktivitami firmy (výrobou, obchodom..).
Pri realizovaní Marketingových kampaní úzko spolupracujeme s marketingovými pracovníkmi vašej firmy aby sme čo najvýhodnejšie použili investované prostriedky. Navštívte našu stránku JaUrobím.sk a vyberte si.