07.05.2021. 14:18
INBOX SK s.r.o., internetové služby, marketing, projektový manažment
nájdete nás aj

www.inbox.sk

Marketing

V novom desaťročí je stále viac badateľný presun Marketingových aktivít z Off-line médií na Internet. Je to nielen celosvetový trend, ale Internetový marketing prináša so sebou niekoľko nesporných výhod, ktoré tvoria pridanú hodnotu. Internetový marketing aplikujeme nielen na vlastné projekty, ale svoje služby ponúkame aj firmám, pre ktoré realizujeme Marketingové kampane. Takisto ponúkame poradenstvo v oblasti Internetového marketingu a realizujeme aj školenia.

Školenia a poradenstvo

Marketingové aktivity realizujeme nielen dodávateľským spôsobom, ale poskytujeme aj školenia Internetového marketingu firemným klientom a širokej verejnosti. Problematika Internetového marketingu je tak široká (a zároveň komlikovaná), že málo znalí marketingoví pracovníci môžu zvoliť nesprávnu formu alebo nevyhovujúce nástroje a celá marketingová kampaň sa vyhne svojmu cieľu alebo dokonca môže pôsobiť negatívnym spôsobom. Je preto vhodné investovať dostatok námahy do pochopenia znalostí Internetového marketingu, aby ste zabezpečili rýchlu návratnosť investícií do Internetového marketingu.